Breaking News

เศรษฐกิจ - ไอที

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ระบุ รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น เช่น การเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนจากปัจจุบัน 3 หมื่นบาท เพราะที่ผ่านมาจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่อเนื่อง จนประเทศขาดแคลนแรงงานต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนจะเพิ่มค่าเลี้ยงดูบุตรจาก 600 บาทด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับฐานะการคลังของรัฐบาล

สมาคมผู้ส่งออกข้าว ระบุ ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 20-30% หลังได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจำนวนมาก

การไฟฟ้านครหลวง เร่งเดินหน้านำสายไฟฟ้าลงดิน ปรับภูมิทัศน์กรุงเทพ รับการเป็นมหานครอาเซียน โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเมษายน 2563

ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เคยกำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) ในวันที่ 4 พ.ค. 2560 แต่ต้องยกเลิกไปด้วยเหตุบางประการ นั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้กำหนดวันรับฟังความคิดเห็นฯ ใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พ.ค. นี้ เวลา 8.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุม 3 - 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แบงก์ชาติระบุ "อนันต์ อัศวโภคิน" จะขาดคุณสมบัติบอร์ดแอลเอช แบงก์ ต่อเมื่อหน่วยงานรัฐกล่าวโทษในคดีทุจริต

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) ผนึก 16 สถาบันการเงินเปิด "คลินิกแก้หนี้ สางปัญหามนุษย์เงินเดือนที่มีหนี้ไร้หลักประกันกับหลายสถาบันการเงิน หวังลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือน คาดปีแรกมีลูกหนี้เข้าร่วม 1 หมื่นราย

(19 พ.ค.) นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า การทำงานของรัฐบาลและ คสช. ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น นอกจากเราจะได้รับรู้ รับทราบ มาเป็นระยะๆ จากสถาบันต่างๆ ในหลากหลายมิติ "ส่วนใหญ่" ที่ทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว

แหล่งข่าวนักกฎหมายการเงิน กล่าวว่า กรณีของ นายอนันต์ ค่อนส่อไปในทางที่จะขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน โดยแม้ว่าพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 24 จะระบุว่า คุณสมบัติดังกล่าวจะหมดลงต่อเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดย ทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม

ช่วงนี้ฝนตกหนักไม่เช้าก็เย็น ไปบังคับมันไม่ได้ แต่อยากรู้ว่าทำไมค่าเฉลี่ยเวลาฝนตก ถึงตกตอนจะเข้างานช่วง 06.00-09.00 น. กับอีตอนจะเลิกงานช่วง 17.00-20.00 น. เป็นประจำสม่ำเสมอ หนำซ้ำพอเข้าสู่หน้าฝนถึงเวลาโรงเรียนเปิดเทอมปุ๊ป ต้องได้ยินข่าวปิดปั๊ป เพราะน้ำท่วม แต่มีบางอาชีพที่ทำเงินได้เพื่ออยู่รอดในช่วงหน้าฝน จาก Thai Franchise Center มาแนะให้เป็นไอเดียกันครับ

192.168.52.216