Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
19 พ.ย. 2560
รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่า ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 4% อย่างแน่นอน เพราะปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการที่ภาครัฐเร่งลงทุนโครงการต่าง ๆ ทำให้การลงทุนเติบโตแบบก้าวกระโดด แม้จีดีพีของไทยจะขยายตัวไม่สูงเท่ากับประเทศอื่น แต่เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ขณะที่ประเทศอื่นเศรษฐกิจเริ่มชะลอความแรง และในปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวเกินกว่า 4% จาการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีงบลงทุนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของงบลงทุนประเทศ
  • 1,583
อาทิตย์ 19 พ.ย. 60
เปิดไพ่ยิปซีรายวัน
กับ อ.อ๊อด
19 พ.ย. 2560
อธิบดีกรมการข้าว อนันต์ สุวรรณรัตน์ ระบุ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้นมาก หรือประมาณ 1 หมื่นบาทต่อตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นผลจากตลาดมีความต้องการมากขึ้น ทำให้ชาวนาในเขตภาคกลางเปลี่ยนมาปลูกข้าวเหนียวมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวถึง 2 หมื่นไร่ ซึ่งโดยปกติพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวจะอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 170
19 พ.ย. 2560
อธิบดีกรมการค้าภายใน บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ระบุ ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ กรมฯจะจัดงานมหกรรมธงฟ้าเคลื่อนที่ โดยดึงร้านค้าโชวห่วย ร้านหนูณิชย์ และกลุ่มรถฟู้ดทรัค กว่า 100 รายเข้าร่วม เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20-40% ส่วนราคาอาหารร้านหนูณิชย์และรถฟู้ดทรัค จำหน่ายในราคาเมนูละ 30-45 บาท
  • 125
19 พ.ย. 2560
ในวันที่ 2 ของงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประธานกรรมการหอการค้าไทย กลินท์ สารสิน ระบุว่า ข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหอการค้าคือ มุ่งเน้นนำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า บริการของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดไทยเท่ใน 3 เรื่องหลัก คือการค้า การลงทุน เกษตรอาหารและท่องเที่ยวบริการ
  • 102
19 พ.ย. 2560
ยุคสมัยตอนนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ไม่มีรูปแบบการค้าชนิดใดดำรงอยู่ได้ยาวนาน ไม่มีกำลังแข่งขันใดที่สามารถอยู่อย่างยั่งยืน ไม่มีทรัพย์สินใดที่สามารถอยู่อย่างมั่นคง ผ่านไปไม่กี่วัน
  • 3,250
19 พ.ย. 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกสำรวจเมื่อวันที่ 15 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากผู้ตอบคำถาม 1,250 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 69.52 % เคยพบเห็นการขายสลากเกินราคา แต่แม้จะรู้ว่า เกินราคาแต่ 64.25 % ระบุว่า ซื้อ เพราะ เป็นเลขที่ชอบ เลขยอดนิยม ชอบเลขชุด บางส่วนบอกว่า เห็นใจคนขาย รับมาแพง มี 35.75% บอกว่า ไม่ซื้อ เพราะ ราคาแพงเกินกว่าที่รัฐกำหนด ไม่อยากสนับสนุนให้ขายเกินราคา ส่วนสิ่งที่อยากให้รัฐบาลทำ เพื่อแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา ส่วนใหญ่ 24.90% บอกว่า อยากให้เพิ่มบทลงโทษผู้ขาย 21.79 % บอกว่า ให้ยกเลิกระบบคนกลาง มี 12.62 % ที่เห็นว่า ควรให้มีตู้อัตโนมัติจำหน่ายสลาก
  • 1,472
19 พ.ย. 2560
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ สุรีรัตน์ ตรีมรรคา เรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพราะมองว่าการดำเนินโครงการไม่สามารถระบุได้จริงว่าคนที่มาลงทะเบียนนั้นจนจริงหรือไม่ และ อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีผู้ที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีแต่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการจำนวนมาก จึงมองว่าโครงการนี้ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมได้จริง พร้อมแนะควรจัดระบบรัฐสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึงคนทุกกลุ่ม และสนับสนุนผู้ประกอบการ Start Up ไทย มากกว่าพึ่งพากลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติ
  • 54,403
18 พ.ย. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เผยว่า Internet Of Things หรือ IoT เป็นหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อใหม่ให้กับผู้ใช้งานเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะ ช่วยยกระดับสู่เกษตรกรอัจริยะ เช่น การวัดสภาพอากาศ ความชื่น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้เกิดระบบหุ่นยนต์ เครื่องจักรกล ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด
  • 755
18 พ.ย. 2560
3 ธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น แห่ลดคน-ปิดสาขา รับมือปัญหาดอกเบี้ยติดลบและแนวโน้มใช้เทคโนโลยีแทนคนในอุตสาหกรรมการเงิน
  • 8,981

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.213