Breaking News

เศรษฐกิจ - ไอที

กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ 16 กันยายนนี้ ให้อำนาจอธิบดีกำหนดราคาขายปลีก กรณีเกิดข้อพิพาทกับผู้ประกอบการ

บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน(เจแอนด์เจ) ผู้ผลิตของใช้และอุปกรณ์การแพทย์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ระงับลงโฆษณาดิจิทัลในยูทูบทั้งหมด เนื่องจากกังวลเรื่องที่สื่อดังกล่าวมีเนื้อหาของบางรายการที่ไม่เหมาะสม และโฆษณาของเจแอนด์เจ อาจไปปรากฏในรายการเหล่านั้น

อธิบดีสรรพสามิต ยันภาษีเหล้า บุหรี่ใหม่ ไม่กระทบผู้บริโภค ชี้ทำให้เกิดความเป็นธรรมและสากล พร้อมออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ คาดบังคับใช้ใน 180 วัน หลังลงราชกิจจาฯ หรือประมาณ 16 ก.ย.นี้

ซัมซุง บริษัทผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่สุดของโลก ยกเลิกการปรับโครงสร้างบริษัทตามที่วางแผนไว้ อ้างบรรยากาศไม่เหมาะสม

กรมศุลกากร ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ติดเครื่องเอ็กซเรย์ค่อมสายพานลำเลียงกระเป๋าสนามบิน ตรวจจับสินค้าแบรนด์เนม ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้าม เตรียมใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปีหน้า

TrumpCare สะดุด และความกังวลในยุโรปทั้งเหตุการณ์ที่ ISIS อ้างเป็นผลงานนักรบก่อการร้ายในอังกฤษ รวมถึงวิกฤติหนี้กรีซครบรอบ 9 ปี ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก จนเกิดทิศทางความไม่แน่นอนมากขึ้น

หน่วยงานด้านยานยนต์ (Department of Motor Vehicles : DMV) ของ California ประเทศสหรัฐแอเมริกา ได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ เพื่ออนุญาตให้นำรถยนต์ไร้คนขับมาวิ่งได้อย่างถูกกฎหมาย

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการยกระดับจัดตั้งสถาบันนำร่อง 12 แห่งให้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานและความมั่นใจแก่นักลงทุน โดยมีจุดเน้นแต่ละด้านแตกต่างกันเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ในการพัฒนากำลังแรงงาน ด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ให้สอดรับกับสภาพความเป็นจริง และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต ทั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และนโยบายด้านการพัฒนากำลังแรงงานของพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป้าหมายดำเนินการในปี 2560 จำนวน 19,864 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 9,458 คน (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560) จังหวัดที่ดำเนินการไปแล้วครบ 100 % คือ อุบลราชธานี เป้าหมายจำนวน 440 ดำเนินการจำนวน 579 คน จังหวัดที่ดำเนินการเกินกว่า 50% ได้แก่ สงขลา เป้าหมาย 1,260 คน ดำเนินการแล้ว 829 คน เชียงแสน เป้าหมาย 2,000 คน ดำเนินการแล้ว 1,177 คน และภูเก็ต เป้าหมาย 2,100 คน ดำเนินการแล้ว 1,156 คน อีก 8 จังหวัดมีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 25% - 48% ซึ่งพนักงานที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 2% หรือมีรายได้เฉลี่ย 11,971 บาทต่อคนต่อเดือน

วันนี้ (23 มี.ค.) "เนชั่นทีวี" และพันธมิตรธุรกิจ จัดสัมนา "CLMVT พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย" : จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

192.168.52.212