ปรับขนาดตัวอักษร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือหอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ ประกาศความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหาร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

-

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วย หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี เตรียมพร้อมจัดงาน THAIFEX World of Food Asia 2017 ดึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารร่วมออกงานคึกคักกว่า 2,000 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมขยายพื้นที่จัดงานเกือบ 1 แสนตร.ม. ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานมากกว่า 150,000 ราย มั่นใจไทยครองแชมป์ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือหอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ ประกาศความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหาร

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า "อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศอันดับ 1 ที่ส่งออกสินค้าอาหารไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน และอันดับที่ 12 ของประเทศที่ส่งออกสินค้าอาหารไปทั่วโลก โดยอุตสาหกรรมอาหารสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากกว่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 800,000 ล้านบาท สินค้าอาหารของไทยหลายรายการที่มีมูลค่าการส่งออกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก อาทิ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และเครื่องปรุงรส ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย และผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในทุกห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมอาหาร"


"เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมุ่งเน้นที่จะเชิญชวนบริษัทผู้ผลิตหรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และยังสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยในทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่สร้างมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าผ่านการเจรจาเชิงรุก เพื่อเปิดตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าภายใต้กรอบการเจรจาระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถยกระดับการประกอบการไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในตลาดโลกได้"


ด้าน นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า "อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตต่างๆ ทั้งจากภาคเกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีผลกระทบกับคนจำนวนมาก เนื่องจากมีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เกี่ยวพันในหลากหลายธุรกิจ และเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ Local Content สูง มีผลกระทบด้านการจ้างงานและอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการอาหารของไทยจำนวนมาก ยังประสบปัญหาเรื่องการสร้างนวัตกรรม ทำให้มูลค่าจากการขายสินค้าไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น"

"การส่งออกอาหารในรูปของวัตถุดิบ คงไม่สามารถทำให้อุตสาหกรรมอาหารของเราเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมที่อาศัยการวิจัยและพัฒนา จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันส่งเสริม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งในบางสินค้าสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็น 100 เท่า"


"สำหรับงาน THAIFEXWorld of food ASIA เป็นอีกหนึ่งความพยายามของหอการค้าไทยและพันธมิตร ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร ความสำคัญของงานคือการที่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs จะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศที่มาร่วมออกบูธในงาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนได้ต่อไป นอกจากนั้น ยังมีโอกาสพบปะคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งยังมีโอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการจากทั่วโลกอีกด้วย โดยปีนี้จะมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประมาณ 700 ราย โดยเป็น SMEs 520 ราย และมีรายใหม่อีก 180 ราย เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 38%"


ด้านนายมาเธียส คุปเปอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จำกัด กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศในแถบอินโดจีน และกล่าวได้ว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนประตูของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลก ซึ่งผู้เข้าชมงาน THAIFEX จะมีโอกาสเข้าถึงตลาดที่เกิดใหม่ในแถบอินโดจีน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า ฯลฯ เพราะงาน THAIFEX เปรียบเสมือนเวทีสำคัญที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยซึ่งเปี่ยมไปด้วยศักยภาพให้มีโอกาสเติบโตในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของการปั้นให้ประเทศไทยเป็น "ครัวไทยสู่ครัวโลก : Kitchen of the World"


"งาน THAIFEX World of Food Asia ในปีนี้ นอกจากการเพิ่มพื้นที่จัดงานเป็น 93,500 ตร.ม.แล้ว ในโซนของนิทรรศการยังเน้นการจัดแสดงสินค้าอาหาร 11 แนวโน้มเทรนด์อาหารโลก อาทิ อาหารมังสวิรัติ อาหารออร์แกนิค อาหารที่รับประทานด้วยมือ อาหารฮาลาล อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารไทยมาตรฐานระดับส่งออก การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ Thai Select และกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การโชว์ศิลปะการปรุงกาแฟลาเต้จากบาริสต้าชื่อดัง การแข่งขันเมนูจานเด็ดจากเชฟนับพันคนเพื่อรับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 2018 World Congress"


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่วมชมงาน THAIFEX World of Food Asia 2017 วันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 20.00 น. ณ อาคารชาแลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 และอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-6 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th www.thaitradefair.com และ www.worldoffoodasia.com หรือ สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสมอย่างวิญญูชนพึงกระทำพร้อมลงนาม
  2. ทีม www.nationtv.tv ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
  3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่หยาบคายดูหมิ่นส่อเสียดกล่าวหา ให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
  4. ทุกความคิดเห็นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการ จัดทำเว็บไซต์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย ได้ทุกกรณีประกอบกับทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น

แสดงความคิดเห็น

192.168.52.214