เศรษฐกิจ

รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา บอกว่า สถาบันอาหาร ร่วมกับ จ.ร้อยเอ็ด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแปรรูปเกิดใหม่ 10 ผลิตภัณฑ์ ส่วนสถานการณ์ส่งออกข้าวภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดี ในปี 2560 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดปริมาณส่งออกข้าวอยู่ที่ 10 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจง การปรับฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีพ และสภาวะเศรษฐกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

บังคับคดีสั่งปิดการประมูลขายพลอยล็อตใหญ่มูลค่า 300 ล้าน หลังเปิดขายต่อเนื่อง 7 ครั้ง ยังไม่มีผู้สนใจซื้อ จ่อเรียกประชุมเจ้าหนี้ กำหนดรูปแบบการขายใหม่

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลินท์ สารสินเปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมขณะนี้กำลังดีขึ้น เนื่องจากไตรมาสสุดท้ายถือเป็นช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก รวมทั้งงบประมาณภาครัฐที่เริ่มลงสู่ระบบ การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ประกอบกับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีเกินคาด แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่า แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ดูแลไม่ให้ค่าเงินผันผวนจนเกินไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตั้งเครื่อง EDC ว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์

สภาวิศวกร ติวเข้มวิศวกรคุมงานก่อสร้าง กรณีศึกษาสะพานถล่มที่ชัยนาท พร้อมกับกล่าวบรรยายในหัวข้อการออกแบบและก่อสร้างสะพานระบบ Balanced cantilever และกรณีศึกษาสะพานถล่มที่จังหวัดชัยนาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ระบุ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอาหารเจที่ตลาดปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเจปรับตัวขึ้น 10-15% แต่ถือว่าเป็นระดับปกติของช่วงเทศกาลที่มีความต้องการมากขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ระบุโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความคึกคัก ล่าสุดยอดเงินสู่ระบบมากกว่า 1,600-1,700 ล้านบาท

จีน-รัสเซียร่วมเป็นพันธมิตรเดินหน้าปฏิรูประบบการเงินสู่ยุคสังคมที่ไร้เงินสด หรือ Cashless Society พร้อมกับนำเอาระบบการเงินที่เป็นดิจิตัลมาใช้ในการชำระเงินในทางการค้าและการลงทุน ซึ่งทั้งจีนและรัสเซียมีเป่าหมายที่จะสร้างสกุลเงินดิจิตัลของตัวเองที่เรียกว่า Crypto-Yuan และ Crypto-Ruble

192.168.52.214