Search

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
live
18 มี.ค. 2561
กนอ.เตรียมนำโมเดลช่วยเอสเอ็มอีของสถาบันวิจัยญี่ปุ่นเป็นต้นแบบพัฒนาเอสเอ็มอีในประเทศไทย....................
  • 202
18 มี.ค. 2561
โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสรวิศ ธานีโต เปิดเผยถึงการ วางแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยยึดพื้นที่เป็นหลักในการบูรณาการเป็นองค์รวม ใช้แนวทางตลาดนำการผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนที่เกษตรอินทรีย์ (Organic Agri - map) เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ สำหรับการสั่งซื้อโดยตรงจากตัวเกษตรกร และเตรียมจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
  • 250
18 มี.ค. 2561
กพร. รับกระแสออเจ้า เปิดฝึกอบรม ภาคบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นความเป็นไทย กว่า 120 หลักสูตร ฟรี
  • 1,130
18 มี.ค. 2561
อธิบดีกรมการค้าภายในเตรียมหารือแนวทางดูแลราคาสินค้าเกษตรช่วงภัยแล้ง.................................
  • 242
18 มี.ค. 2561
ถ้าพูดถึงพริกแกงบ้านตีน จะอร่อยขึ้นชื่อ จนต้องส่งขึ้นห้างจะเป็นอย่างไรรายงานโดย คุณสุพิชฌาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี
  • 468
17 มี.ค. 2561
กระทรวงพลังงาน โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เดินหน้าจัดพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ผลักดันนโยบายพลังงาน 4.0 เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart Cities) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่สนใจยานยนต์ไฟฟ้า
  • 714
17 มี.ค. 2561
กระทรวงพาณิชย์ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน โดยต้องดูแลค่าครองชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชน ดูแลสินค้าเกษตรสินค้าชุมชน และเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 6-9 เดือน
  • 267
17 มี.ค. 2561
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหลังถูกเตือนการทำประมงที่ผิดกฎหมายและไร้การควบคุมหรือ IUU เตือนกระทบธุรกิจส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
  • 112
17 มี.ค. 2561
เอเซีย คอมมิค คอนเปิดประสบการณ์ป๊อปคัลเจอร์ครั้งใหม่ ในชื่องาน Asia Comic Con ที่สุดของประสบการณ์ป๊อปคัลเจอร์ผ่านงานคอมมิคคอนระดับ โลก ขนกองทัพคอนเทนท์ความบันเทิงจากฮอลลีวู้ด และญี่ปุ่นบินตรงสู่ประเทศไทย แถมมีโชว์พิเศษจากเกิร์ลไอดอลกรุ๊ปชื่อดัง Sweat16! มาเรียกน้ำย่อย
  • 483

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.213