Search

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
19 มี.ค. 2562
กรมบัญชีกลางเผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV Contactless สามารถชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือบัตรฯ นอกเหนือจากการใช้บริการรถเมล์ของ ขสมก. และรถไฟฟ้า MRT
  • 158
18 มี.ค. 2562
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนทางพิเศษศรีรัช ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าดินแดง ดาวคะนอง และปิดพื้นที่บริเวณเกาะกลางกลาง ช่วงระหว่างทางโค้ง และจุดกลับรถทางพิเศษศรีรัช มุ่งหน้าดินแดง ดาวคะนองเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 329
18 มี.ค. 2562
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ผลักดันให้ภาครัฐร่วมมือกับออสเตรเลียและบราซิล ยื่นฟ้องอินเดียให้ยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายภายใต้กลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) ไปก่อนหน้า หวังอินเดียลดเลิกการอุดหนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า หลังราคาน้ำตาลปีที่ผ่านมาต่ำสุดในรอบ 10 ปี และยังลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • 110
18 มี.ค. 2562
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หวังสร้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ด้านแร่ในประเทศสมาชิกอาเซียน
  • 104
18 มี.ค. 2562
กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ภายใต้ชื่องาน "Shaping Thai Industry : ทิศทางอุตสาหกรรมไทย" เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยี (Technology) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการใช้ข้อมูล (Big Data) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเร่งพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งผลักดันระบบการจ่ายค่าแรงตามทักษะ (Pay by Skill) การพัฒนาความร่วมมือกับทุกเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากล และผลักดันสินค้า "Made-in-Thailand" ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง และลดข้อจำกัดต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
  • 117
18 มี.ค. 2562
18 มีนาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาผู้นำนักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC) และ Standard Chartered จับตาความเคลื่อนไหว และโอกาสของผู้ประกอบการไทยภายหลังสถานการณ์ Brexitผ่านงานสัมมนา "Brexit and its Implications on Thailand" เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจในตลาดสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ให้สอดคล้องกับการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Strategic Partnership ของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
  • 97
18 มี.ค. 2562
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็น 1 ใน 21 องค์กรที่ได้รับ 'รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส' จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการจัด NACC Integrity Awards ครั้งที่ 8 ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงตรงต่อไป
  • 103
18 มี.ค. 2562
กรมเจรจาฯ เตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้การกำกับของ SEOM เร่งเครื่องการดำเนินการด้านต่างๆ พร้อมเชิญประเทศคู่เจรจามาหารือถึงความคืบหน้าความตกลงทางการค้าและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน ก่อนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่ภูเก็ต
  • 93
18 มี.ค. 2562
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ใช้โอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ผนึกกำลังอาเซียนกู้วิกฤติ WTO หลังร่วมกับอาเซียน และ WTO จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการปฏิรูป WTO ที่ กรุงเทพฯ เตรียมหารือต่อในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนต้นเดือนเมษายน โดยเฉพาะเมื่อกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ WTO ใกล้หยุดทำงาน เนื่องจากไม่สามารถเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) 6 ใน 7 ตำแหน่งที่ว่างลงได้
  • 90

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.212