Search

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
live
19 พ.ย. 2561
'พาณิชย์ จับมือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก SME Bank และ ส.ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้แคมเปญ "ไทยเด็ด"พร้อมจัดงาน "ไทยเด็ด แมชชิ่งเดย์" จับคู่ธุรกิจคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงใจผู้บริโภค
  • 62
19 พ.ย. 2561
สมอ. เตือนประชาชนเลือกใช้โคมลอยที่ได้มาตรฐาน มผช. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น กรณีโคมลอยตกลงมาแล้วติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าดับได้ หรือการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมากเกินไป หากไฟลุกไหม้ที่ตัวโคมแล้วตกลงสู่หลังคาบ้าน พื้นที่ป่าไม้ เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน ไฟป่า ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเกิดความสูญเสียทางทรัพยากร
  • 69
19 พ.ย. 2561
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนางทัตยานา วาโลวายา รัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ ว่าการหารือครั้งนี้สืบเนื่องจากนางทัตยานาได้ร่วมคณะของประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (นายทิกราน ซาร์กสยาน) เยือนไทย เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union :EAEU) เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ฝ่ายไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มสหภาพศุลกากรของสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน) จึงได้ประชุมหารือเพื่อร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว
  • 145
19 พ.ย. 2561
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการขนส่งเอสแคป สมัยที่ 5 (Committee on Transport, Fifth Session)
  • 130
19 พ.ย. 2561
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาแล้วเห็นว่าวันลอยกระทง ปี 2561 ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ
  • 124
19 พ.ย. 2561
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม หารือกับผู้แทนคณะทำงานฝ่ายจีนเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 26
  • 173
19 พ.ย. 2561
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ ระบุ ขอเสนอให้พรรคการเมืองต่างๆ ยกเลิกการใช้นโยบายด้านการพยุงราคาข้าว หรือมาตรการที่ทำลายกลไกตลาดข้าวมาใช้ในการหาเสียงเพื่อหวังชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะจะยิ่งเป็นการทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบเหมือนในอดีต
  • 87
19 พ.ย. 2561
นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง ภัทรวดี กล่อมจรูญ และตัวแทนสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชนและผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก.ประมาน 300 คน เดินทางไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อทวงถามกรณีที่ได้ยื่นขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถธรรมดา หรือ รถร้อน ขอปรับขึ้น 3 บาท จาก 9 บาทต่อเที่ยว เป็น 12 บาทต่อเที่ยว
  • 343
19 พ.ย. 2561
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยว่า เศรษฐกิจปี2561ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ แต่ในปี2562คาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นจากการเลือกตั้ง
  • 190

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.214