Search

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชัยธวัช เนียมศิริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกเอกชน ได้ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ผนึกพลังวางแผนพัฒนาสู่เมือง 3 ธรรม เมืองแห่งธรรมชาติ เมืองแห่งธรรมะ และเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงบนเวทีอย่างคึกคัก "

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 . ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 องค์กรภาคประชาชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู บริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกเอกชน ได้ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" พร้อมชมการแสดงบนเวทีอย่างคึกคัก

.

สืบเนื่องจากที่จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัด "สภากาแฟ" ขึ้นทุกเดือน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มารับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในอันที่จะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยกิจกรรมในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในเดือน กรกฏาคม 2562

.

.

ในโอกาสนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและยากจนในพื้นที่ จำนวน 100,000 บาท จากองค์กรเอกชน โดยนายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเป็นผู้มอบ ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูได้ดำเนินโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฏรที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมจำนวน 12 หลังๆละ 100,000 บาท เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย รัชกาลที่ 10

.

กิจกรรมในครั้งนี้ สโมสรหนองบัวพิชญเอฟซี โดยการนำของนางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา รองประธานสโมสร ได้นำนักฟุตบอลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สโมสรหนองบัวพิชญเอฟซี ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภูให้ มีความเจริญก้าวหน้า ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ยินดีร่วมด้วยช่วยกัน กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งๆ ขึ้นไป

ก่อนปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้เรียนเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู สู่เมืองแห่ง 3 ธรรม คือเมืองแห่งธรรมชาติ เมืองแห่งธรรมะ และเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม นี้

ขอบคุณภาพ : เพจสโมสรหนองบัวพิชญเอฟซี

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.211