Search

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เนื่องจาก 16 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันเข้าพรรษา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงแจ้งเลื่อนออกสลากกินแบ่งรัฐบาล มาเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แทน

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}11 มิ.ย. 62 - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าเนื่องด้วยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลาก งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 มาเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขอเลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นออกรางวัลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับชมการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตามปกติได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 14.30 น. หรือรับชมถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เวลา 15.00-16.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

192.168.52.211