Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ เผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 35 เขื่อน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันปีที่แล้วลดลง 5 % จากปริมาณฝนที่น้อยลง

อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าปีนี้ฝนจะมีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าปีที่แล้ว 5-10% นั้นจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ปีนี้มีน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 5%  โดยเมื่อเทียบปริมาณน้ำทั้งประเทศใน 35 เขื่อน เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 34,000 ล้าน ลบ.ม. ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 31,000 ล้าน ลบ.ม.  เช่นเดียวกับปริมาณน้ำในลุ่มน้่ำเจ้าพระยาปีที่แล้วมีปริมาณอยู่ที่ 13,000-14,000 ล้าน ลบ.ม. ปีนี้ปริมาณจะเหลือแค่ 11,000 -12,000 ล้าน ลบ.ม. 

นอกจากนี้ทางกรมชลประทานจึงได้จำลองสถานการณ์แผนการใช้น้ำที่มีการแม่นยำมากที่สุดด้วยการวางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในการติดตามคาดการณ์ปริมาณน้ำและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง 

ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการพัฒนาเครื่องติดตั้งเครื่องตามเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

192.168.52.216