Search

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมัน ลดราคา 50 สตางค์/ลิตร (E85 -30 สตางค์/ลิตร ) มีผลบังคับใช้ 05:00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน 95 50 สตางค์/ลิตร: โดยราคาวันนี้ 36.96 บาท/ลิตร เป็น 36.46 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 50 สตางค์/ลิตร  : โดยราคาวันนี้ 29.55 บาท/ลิตร เป็น 29.05 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 50 สตางค์/ลิตร: โดยราคาวันนี้ 29.28 บาท/ลิตร เป็น 28.78 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันE20 50 สตางค์/ลิตร  : โดยราคาวันนี้ 26.54 บาท/ลิตร เป็น 26.04 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันE85 30 สตางค์/ลิตร  : โดยราคาวันนี้ 20.99 บาท/ลิตร เป็น 20.69 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 50 สตางค์/ลิตร: โดยราคาวันนี้ 28.19 บาท/ลิตร เป็น 27.69 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล B20 50 สตางค์/ลิตร: โดยราคาวันนี้ 26.54 บาท/ลิตร เป็น 26.04 บาท/ลิตร

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

.

.

192.168.52.212