Search

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กองทัพซูดานและผู้ประท้วงสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดกรอบเวลาให้กองทัพถ่ายโอนอำนาจคืนให้ประชาชนภายใน 3 ปี หลังจากประธานาธิบดีถูกโค่นลงจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว

โฆษกสภาเพื่อการถ่ายโอนอำนาจของกองทัพ แถลงเช้าวันนี้ว่า คณะนายทหารที่เข้ายึดอำนาจจากประธานาธิบดีโอมาร์ อัล-บาชีร์ และแกนนำผู้ประท้วงสามารถตกลงเรื่องกรอบเวลาถ่ายโอนอำนาจคืนให้รัฐบาลพลเรือนภายใน 3 ปี และข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการแบ่งอำนาจปกครอง ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะบริหารชุดใหม่จะสามารถลงนามได้ภายใน 24 ชม.

นอกจากนี้รัฐสภาในช่วงเปลี่ยนผ่านจะประกอบด้วยสมาชิก 300 คน ซึ่ง 67% เป็นตัวแทนจากพันธมิตรเพื่อเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม และส่วนที่เหลือเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ และในช่วง 6 เดือนแรกจะเน้นการลงนามข้อตกลงกับกบฏกลุ่มต่างๆในพื้นที่สงคราม

192.168.52.214