Search

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

14 พ.ค. 62 - ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นวันที่ 2 ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ในการนี้ นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้า โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนบ่อเกลือ โดยการดำเนินงานโครงการฝายห้วยลิ้มพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่มีระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 1,500 เมตร ส่งน้ำไปสนับสนุนโรงเรียนบ่อเกลือ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 10 ไร่

.

.

192.168.52.214