Search

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" ระหว่างสายเรือ ONE กับผู้บริหารโครงการ 4 องค์กร สามารถช่วยลดภาระการจัดการเงินสดของทั้งผู้นำเข้าและสายเรือ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตฉ้อฉลที่เกิดจากการถือเงินสด สามารถประหยัดเงินทุนหุนเวียน เวลา และการเดินทางไปได้ปีละกว่า 50 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมโครงการคือสมาชิกของทั้งสองสมาคมที่มีรวมกันกว่า 2,000 ราย "

29เม.ย.2562 มีพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการกรมธรรม์ฯค้ำประกันค่ามัดจำตู้ (Container Deposit Insurance, CDI) ระหว่างบริษัท OCEAN NETWORK EXPRESS หรือ ONE ซึ่งเป็นสายเรือญี่ปุ่นรายใหม่ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสายเรือญี่ปุ่นรายใหญ่ 3 ราย โดย Mr. Kiyoshi Tokonami , Managing Director กับผู้บริหารของโครงการ รวม 4 องค์กร ได้แก่ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดยนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคม สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ ณ ห้องพัทยา สำนักงานใหญ่บริษัท OCEAN NETWORK EXPRESS อาคารจามจุรีสแควร์

โครงการนี้ใช้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นหลักประกันค่ามัดจำตู้ของสายเรือแทนการใช้เงินสด ถ้าผู้นำเข้าส่งตู้สินค้าที่นำเข้ากลับคืนให้แก่ลานตู้ในสภาพเรียบร้อย กรมธรรม์ฉบับนั้นจะหมดสภาพไป สามารถช่วยลดภาระการจัดการเงินสดของทั้งผู้นำเข้าและสายเรือ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตฉ้อฉล ที่เกิดจากการถือเงินสด สามารถประหยัดเงินทุนหมุนเวียน เวลา และการเดินทางไปได้ปีละกว่า 50 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมโครงการคือสมาชิกของทั้งสองสมาคมที่มีรวมกันกว่า 2,000 ราย

.

ปัจจุบันสายเรือที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ สายเรือ CMA CGM และบริษัทในเครือ สายเรือHEUNG-A ของเกาหลี ขอบเขตการใช้กรมธรรม์ครอบคลุมตู้สินค้าทั่วไป ทั้งขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต รวมทั้งตู้ชนิดพิเศษ และตู้ผ่านแดนด้วย ทั้งนี้สายเรือ ONE จะเริ่มรับกรมธรรม์ ฯ จากสมาชิกโครงการได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.212