Search

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

- ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562)

- นายพีระ รัตนวิจิตร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562)

- นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562)

- นายพีระพล พูลทวี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562)

.

.

192.168.52.211