Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อเวลา 06.23 น. ข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมในขบวนพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

ซึ่งมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานในพิธี

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

192.168.52.214