Search

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมเจ้าท่าร่วมบูรณาการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ควบคุมเรือที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ท่าเรือIconSiam ท่าเรือสาทร ท่าเรือท่าช้าง ตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ทวีพงษ์ จันทร์งาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนธิกำลังตำรวจ ทหาร บูรณาการหน่วยงานร่วมสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ควบคุมเรือ บริเวณท่าเรือที่สำคัญ เช่น ท่าเรือIconSiam ท่าเรือสาทร ท่าเรือท่าช้าง ผลการตรวจวัดจำนวน 30 ลำ ไม่พบแอลกอฮอล์ ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่ขาดอายุ อุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือเพียงพอ พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ได้กำชับ รณรงค์ สวมใส่เสื้อชูชีพกรณีเรือเล็ก เรือหางยาว เรือดาดฟ้าเปิด ต้องสวมใส่ชูชีพก่อนออกเรือ และผู้ควบคุมเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และเป็นไปตามนโยบาย 777 ยกกำลัง 3 ของกระทรวงคมนาคม

192.168.52.213