Search

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นักประวัติศาสตร์ระบุว่า มหาวิหารนอเทรอดามที่ถูกไฟเผาจนวอดวายเมื่อวาน เป็นที่รักของชาวฝรั่งเศสมานานหลายร้อยปี แต่ขณะเดียวกันก็ถูกละเลยไม่น้อยเช่นกัน ขณะที่โครงไม้ที่จะใช้รองรับหลังคาตอนนี้ก็หายากมากแล้ว และการบูรณะ จะต้องใช้เงินจำนวนมาก

คล็อด กูวาร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุคกลางบอกว่ามหาวิหารแห่งนี้เป็นเสียงสะท้อนถึงวัฒนธรรม แต่มันก็ไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมากมายมาเยือนที่นี่แล้วก็กลับออกไป โดยไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่ามันเป็นมหาวิหารเพื่ออะไร

เธอบอกว่าคนสมัยโบราณ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับการแก้ไขปรับปรุงมหาวิหารโดยไม่จำเป็น ซึ่งทำให้ศิลปินยุคศตวรรษที่ 19 มากมายต้องแก้ไขให้มันกลับมาถูกต้องดังเดิม หรืออย่างการบูรณะที่ดำเนินอยู่ก่อนเกิดไฟไหม้ ก็เกิดขึ้นล่าช้าไปมาก มหาวิหารอยู่ในสภาพที่ทรุดโทมอย่างหนักแล้ว

ต่อคำถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังไฟไหม้ จะสามารถบูรณะขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ ดูวาร์ดบอกว่า ประเด็นที่สำคัญมากกว่าก็คือการต้องบูรณะมันตามพิมพ์เขียวของคนโบราณ เพราะถ้าไม่ใช้พิมพ์เขียวนี้มหาวิหารคงไม่อยู่มาได้นานขนาดนี้ ขณะที่โครงไม้ที่จะใช้รองรับหลังคาตอนนี้ก็หายากมากแล้ว และการบูรณะ จะต้องใช้เงินจำนวนมาก

192.168.52.213