Search

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อีกมุมหนึ่งของเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสาร คือการทำบุญเนื่องในวันผู้สูงอายุของวัดชนะสงครามซึ่งอยู่ในย่านเดียวกัน ผู้สูงอายุที่มาทำบุญในวันนี้สะท้อนเสียงว่าสังคมยังไม่ให้ความสำคัญกับคนชรามากเท่าที่ควร และรัฐควรเตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ

15 เม.ย. 62 ที่วัดชนะสงครามฯ ใกล้ถนนข้าวสาร หลายครัวครอบพาผู้สูงอายุมาทำบุญเนื่องในวันผู้สูงอายุ 15 เมษายน อีกทั้งเป็นวันสุดท้ายก่อนหมดช่วงเทศกาลสงกรานต์  "เรณู ชัยสุวรรณ" และ  "ระวีวรรณ สิงหราชวัลลภ" ผู้สูงอายุชาว กทม. เดินทางมาทำบุญ เลี้ยงเพลพระ และสวดมนต์ ที่นี่ด้วยความเชื่อว่า จะชนะอุปสรรค์ต่างๆ เหมือนอย่างชื่อวัดที่ชื่อว่าวัดชนะสงคราม 

โดย เรณู ชัยสุวรรณ กล่าวถึงการเข้าสูสังคมผู้สูงอายุว่า ข้าราชการเกษียณยังมีเงินบำนาญ แต่ผู้สูงอายุคนอื่นอาจไม่มีจึงจำเป็นต้องพึ่งเบี้ยคนชราที่รัฐจัดให้ ซึ่งอยากให้รัฐเพิ่มเงินเบี้ยคนชราให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่วน ระวีวรรณ สิงหราชวัลลภ กล่าวว่า ผู้สูงอายุยังถูกสังคมทั่วไปมองไม่เห็นความสำคัญมากเพียงพอทั้งๆที่ปัจจุบัน คนชราในสังคมไทยเริ่มมีจำนวนที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป 

192.168.52.213