Search

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บขส. จัดเตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมอีกวันละ 2,131 เที่ยว รวม 8,154 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร ได้ถึงวันละประมาณ 164,834 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารตกค้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ระบุ บขส.ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสารรองรับการเดินของประชาชนเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวและภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากปกติ วันละ 6,023 เที่ยว เพิ่มเที่ยวเสริมวันละประมาณ 2,131 เที่ยว รวม 8,154 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร ได้ถึงวันละประมาณ 164,834 คน การเดินทางในเที่ยวขากลับ คาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่จำทางวิ่งให้บริการ เที่ยวกลับระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายน 2562 อีก 470 คัน เส้นทางที่มีการนำรถโดยสารไม่จำมากที่สุด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ แม่สอด อุบลราชธานี หาดใหญ่ และตราด เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารตกค้าง

192.168.52.213