Search

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมทุกมาตรการ "รับคนกลับจากบ้าน" หลังเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมกำชับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก งดวิ่งรถบรรทุกในช่วงวันที่ 15 - 17 เม.ย. 62

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พีระพล ถาวรสุภเจริญ ระบุ ในช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 2562 กรมการขนส่งทางบกเตรียมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับความเข้มข้น และจัดเตรียมรถโดยสาร-รถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง นอกจากนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันที่ 15 17 เมษายน 2562 เป็นการชั่วคราว เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรในช่วงดังกล่าวมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

192.168.52.213