Search

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่13เมษายน2562ซึ่งเป็นวันหยุดยาว การจราจรบนถนนสายหลักโล่งต่างกับในช่วงของวันทำงานโดยสิ้นเชิง คาดว่าในช่วงบ่ายประชาชนจำนวนมากจะออกมาเล่นน้ำในวันสงกรานต์เป็นจำนวนมากจราจรบนถนนสายหลักจะมีรถจำนวนมาก

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (kunlaphun siripimamporn) #NationPhoto

192.168.52.213