Search

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

จิตอาสาสายบุญ สิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ผู้ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน นำแพมเพิร์ส อุปกรณ์สี่ขาหัดเดินช่วยพยุง ข้าวสาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น มอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพิการผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนหมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้รับการประสานงาน จากคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี ที่คนในชุมชนดูแลซึ่งกัน

และการให้การช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส เด็กยากจน และเยาวชนที่กำลังเจริญเติบโต ทุกคนสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้ โดยไม่ต้องรอการร้องขอ  ปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ พวกเขาไม่ต้องการขออะไรมาก สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ   กำลังใจและความเมตตากรุณา  ที่มีให้ ก็นับว่ามีความสุขแล้ว ผู้ป่วยบางรายครอบครัวดูแลเอาใจใส่ แต่บางรายขาดการดูแล ถูกทอดทิ้งก็มี บางรายเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาก็มี   จิตอาสาสายบุญ กล่าวฯ

.

.

.

.

.

.

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.214