ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

"ในหลวง" พระราชทานพระราโชวาท "วันข้าราชการพลเรือน" ปี 2562

1.8K 270

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้ข้าราชการยึดมั่น "ผลประโยชน์แผ่นดิน-ความถูกต้องเป็นธรรม"

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 ความว่า

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดิน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์