Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเดอะชายน์ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดสัมมนา การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกระทรวงคมนาคม "

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการคมนาคม กล่าวรายงาน นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมสัมมนา 

ในห้วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทำหน้าที่พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทางอวกาศการขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้าและการพาณิชยนาวี โดยคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้พิจารณาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม และขนส่งอย่างครอบคลุมทั้งภาคในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งด้านการคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการมาโดยตลอด 

ทางคณะกรรมาธิการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาว่าเป็นวาระที่เหมาะสมในการบูรณาการการทำงาน ระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อสร้างมิติใหม่ในการทบทวนแผนงานพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ร่วมกัน ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและทันต่อการรองรับยุทธศาสตร์การคมนาคมและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างบูรณาการ เชื่อมต่อ เพื่อลดความล่าช้า ลดต้นทุน ในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และนำเสนอสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคมต่อไป

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.212