Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่พร้อมหาแนวทางแก้ไข เตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของชาวบ้านโคกม่วงชุม หลังผู้ใหญ่บ้านบอกไม่เกิน 18 วัน ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้อย่างแน่นอน "

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ พร้อมนายสมยศ อุประ ประธานสภา นายผาสุก เจือจันทร์ทนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ที่บ้านโคกม่วงชุม หมู่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเข้ามาดูพื้นที่กับนายบุญธรรม สิงห์สำราญ ผู้ใหญ่บ้านโคกม่วงชุม และชาวบ้าน เพื่อเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบ้านโคกม่วงชุม เป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใหญ่บ้านโคกม่วงชุม บุญธรรม สิงห์สำราญ กล่าวว่า ชาวบ้านโคกม่วงชุม ใช้น้ำประปาจากใต้ดิน แต่ในปีนี้ประสบปัญหาน้ำใต้ดินหมด และจะเติมด้วยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ แต่ปีนี้น้ำไม่มี จึงทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำ จากที่มีบ่อน้ำใต้ดินจำนวน 4 บ่อ เหลือใช้ได้เพียง 1 บ่อ แต่ก็สูบน้ำขึ้นมาได้เพียงประมาณ 8-9 ชั่วโมงน้ำก็หมด

.

.

ปัจจุบันจึงใช้น้ำจากผิวดินซึ่งเป็นสระสาธารณะ แต่ก็คาดการณ์ว่าน้ำผิวดินจะใช้ได้อีกประมาณ 18 วันเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่มีน้ำมาเติม จะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 200 กว่าครัวเรือน จำนวนประชากร 915 คน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ กล่าวว่า ในเบื้องต้น ได้ลงดูพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำต้นทุนหลักของหมู่บ้าน แต่ในขณะนี้ น้ำในเขื่อนได้ลดลงจำนวนมาก และเกิดปัญหาว่าน้ำต้นทุนไม่สามารถที่จะผันมาสู่สถานีสูบน้ำ และนำน้ำเข้ามาใช้หล่อเลี้ยงหมู่บ้านได้ ทั้งการเกษตรการอุปโภค บริโภค โดยในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะนำเครื่องจักรกลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ามาทำคลองน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เข้ามาสู่สถานีสูบน้ำซึ่งมีอยู่แล้วของหมู่บ้าน และปล่อยน้ำจากสถานีสูบน้ำลงมาเติมที่แหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในระยะเร่งด่วนตอนนี้

.

.

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ปริมาณน้ำใต้ดินมีจำนวนจำกัด เราจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำสำรอง ควบคู่กันไป ทั้งแหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำผิวดิน จะต้องเพิ่มปริมาณกักเก็บให้มากขึ้น เพื่อที่จะพอเพียงในการใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ในการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี ซึ่งก็มีโอกาสเนื่องจากทุกปีในฤดูฝนน้ำจะหลากมาเยอะ และลงไปที่เขื่อนอุบลรัตน์จำนวนมาก เพียงแค่หาวิธีการเอาน้ำเหล่านี้มากักเก็บไว้ให้เพียงพอ

.

.

ซึ่งจากการลงพื้นที่หลายจุด ทำให้เห็นมีสระน้ำสาธารณะจำนวนถึง 18 ไร่ สามารถทำเป็นที่กักเก็บน้ำได้ ซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาถูกจุดก็จะทำให้ปัญหาแล้งซ้ำซากของหมู่บ้านโคกม่วงชุม ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนสามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

เครดิต : FB. ปลา เคชิ และ Walak Sarakitjanon

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.212