Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล ขึ้น 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 20 สตางค์/ลิตร กลุ่มดีเซล ลด 30 สตางค์/ลิตร มีผล 05:00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2562

.

ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 95 40 สตางค์/ลิตร: โดยราคาวันนี้ 35.86 บาท/ลิตร เป็น 36.36 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 40 สตางค์/ลิตร : โดยราคาวันนี้ 28.45 บาท/ลิตร เป็น 28.55 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 40 สตางค์/ลิตร: โดยราคาวันนี้ 28.18 บาท/ลิตร เป็น 28.58 บาท/ลิตร

ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 30 สตางค์/ลิตร :โดยราคาวันนี้ 27.59 บาท/ลิตร เป็น 27.29 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันE20 40 สตางค์/ลิตร : โดยราคาวันนี้ 25.44 บาท/ลิตร เป็น 25.84 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันE85 20 สตางค์/ลิตร : โดยราคาวันนี้ 20.44 บาท/ลิตร เป็น 20.64 บาท/ลิตร

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

.

.

.

192.168.52.211