Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งคณะกรรมการทอท. ชะลอการประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรีสัญญาเดียว 4 สนามบิน และสัมปทานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้พิจารณารูปแบบที่เหมาะสม หลังจากมีข้อท้วงติงว่าอาจเป็นการผูกขาด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ ได้สั่งการให้คณะกรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ชะลอการประมูลสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดอากรหรือดิวตี้ฟรีใน 4 สนามบิน คือสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ และสัญญาสัมปทานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ จากเดิมที่กำหนดขายซองประมูลทั้ง 2 สัญญาวันที่ 19 มีนาคมนี้ และกำหนดยื่นข้อเสนอทั้ง 2 สัญญาวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยแต่ละสัญญาจะให้สิทธิผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นผู้รับสัมปทาน โดยผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 สัญญา จะได้รับสัมปทานตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574

เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รับการท้วงติงว่าอาจเป็นการผูกขาด โดยเฉพาะการให้เอกชนเพียงรายเดียวรับสัมปทานดิวตี้ฟรีทั้ง 4 สนามบิน โดยคณะกรรมการทอท.ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงรูปแบบการประมูลที่เหมาะสมทั้ง 2 สัมปทาน รวมทั้งพิจารณาว่าการประมูลทั้ง 2 สัมปทานต้องปฎิบัติตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หรือไม่

192.168.52.212