Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ระบุ รณรงค์โหวตโนทำได้ แต่ต้องไม่หวังผลล้มเลือกตั้ง หรือมีเป้าหมายอื่น ชี้แม้ต้องจัดลงคะแนนใหม่ก็ไม่ลากยาว ต้องเสร็จก่อนประกาศผล ไม่ให้กระทบ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เผยกรณีที่ กกต.มีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวน เพื่อตรวจสอบการที่สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ประกาศเทคะแนนให้ผู้สมัครรายอื่น และมีการรณรงค์โหวตโนว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้ว ซึ่งการณรงค์โหวตโน ตามมาตรา 73 สามารถทำได้ แต่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นลักษณะที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม เช่น ไปรณรงค์ให้โหวตโนเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการจึงต้องพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่

ซึ่งเรื่องเทคะแนนขณะนี้ยังระบุชัดเจนว่ามีความผิดตามมาตรา 73 ไม่ได้ จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวน เพื่อพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้มีคะแนนโหวตโนมากกว่า ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันรณรงค์โหวตโน สามารถทำได้แต่ถ้าวัตถุประสงค์หรือวิธีการผิด คณะกรรมการก็จะพิจารณาต่อไป แต่ยังไม่ขอระบุเรื่องบทลงโทษเพราะยังไม่ทราบว่าการกระทำจะเข้าข่ายขัดกฎหมายอย่างไร และยังไม่ได้คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอย่างไร

เมื่อถามว่าในอดีตที่มีการรณรงค์โหวตโนทำไมถึงสามารถทำได้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า กกต.ดูว่าเป้าหมายว่าทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ หรือทำในลักษณะที่มีเป้าหมายอื่นบางประการส่วนถ้าหากว่าการเลือกตั้งคะแนนโหวตโนชนะผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและมีการเลือกตั้งใหม่ การจัดการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นก่อนการประกาศรับรองผล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการคิดคำนวณคะแนนปาร์ตี้ลิสต์

192.168.52.212