Search

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

14 มีนาคม 2562 จิตอาสาใจเสียสละชาว จ.ปทุมธานี นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ได้มอบแพะ จำนวน 22 ตัว ให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เลขที่ 22/4 หมู่ 3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมีนายเกษม ธุวพานิชยานันท์  ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นายถาวร สุขสำราญ นักทัณทวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนในการรับมอบ 

.

.

.

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  ที่นี้ยังมีการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม  เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ  ซึ่งอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถาวร และยังเผยแพร่ศาสตร์แห่งพระราชา ให้เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และยังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีด้วย

.

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.214