Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เปิดเอกสารยื่นสมัครส.ส. "วันทิพย์ หิรัญธนาอังกูร" ของพรรคเสรีรวมไทย แบบชัดๆ ว่าเธอกรอกข้อมูลในเอกสารแนะนำตัวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เอง ในระดับวุฒิการศึกษาสูงสุดของเธอคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 (ป.6) ทั้งที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทอยู่

วันที่ 13 มี.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีการเปิดเผยข้อมูลผิดพลาดของผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย น.ส.วันทิพย์ หิรัญธนาอังกูร ซึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทอยู่ ไม่ได้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเอกสารแนะนำตัวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารการยื่นสมัครที่ น.ส.วันทิพย์ ผู้สมัครเขต 3 จ.นครปฐม พรรคเสรีรวมไทย ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตในวันที่ 4 ก.พ. พบว่า น.ส.วันทิพย์ ได้ระบุในช่อง (13) วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.6 ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารแจ้งเจ้าบ้านก็ได้กรอกรายละเอียดโดยยึดตามเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งที่น.ส.วันทิพย์ ที่ได้กรอกเองด้วยลายมือ ซึ่งถือว่าเป็นการกรอกตามที่ผู้สมัครแจ้ง.

192.168.52.212