Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2562 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2562

ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 95 40 สตางค์/ลิตร:  โดยราคาวันนี้ 34.16 บาท/ลิตร เป็น 34.56 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 40 สตางค์/ลิตร : โดยราคาวันนี้ 26.75 บาท/ลิตร เป็น 27.15 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 40 สตางค์/ลิตร: โดยราคาวันนี้ 26.48 บาท/ลิตร เป็น 26.88 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 40 สตางค์/ลิตร :โดยราคาวันนี้ 26.49 บาท/ลิตร เป็น 26.89 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน E20 40 สตางค์/ลิตร : โดยราคาวันนี้ 23.74 บาท/ลิตร เป็น 24.14 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน E85 20 สตางค์/ลิตร : โดยราคาวันนี้ 19.54 บาท/ลิตร เป็น 19.74 บาท/ลิตร

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

.

.

192.168.52.212