Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ส่วนโพลมหาวิทยาลัยรังสิต สำรวจคะแนนนิยม โดยใช้การประมาณการว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ 75 % ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ราว 38.6 ล้านคน นำไปสู่การจัด 12 อันดับ ที่มีคะแนนนิยมสูงสุด

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดเผยผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม สำรวจ 8,000 ตัวอย่าง ใน350 เขตเลือกตั้ง ตามโครงสร้างประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ประเมิน ว่า การเลือกตั้งปี 2562 ที่พรรคการเมืองและผู้สมัคร ส.ส. มีจำนวนมากมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของคนไทย จากตัวเลขของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มี 51.44 ล้านคนในการสำรวจครั้งนี้ พบว่า คนไทยมีความตื่นตัวที่จะไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสูงถึง 83 เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ได้ใช้สิทธิค่อนข้างต่ำคือ แค่ 4 เปอร์เซ็นต์

ผลการสำรวจโดยใช้การประมาณการว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ 75 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ราว 38.6 ล้านคน 12 พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ คือ อันดับ 1 พลังประชารัฐ ประเมิน ว่า ได้ 21.5% หรือประมาณ 8.310 ล้านเสียง / อันดับ 2 พรรคประชาธิปัตย์ 7.045 ล้านเสียง หรือ 18.3% / อันดับ 3 พรรคเพื่อไทย 6.532 ล้านเสียง 16.9% อันดับ 4 ภูมิใจไทย/ อันดับ 5 อนาคตใหม่ อันดับ 6. รวมพลังประชาชาติไทย /พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 มี 2.150 ล้านเสียง (5.6%) / ชาติไทยพัฒนา 1.626 ล้านเสียง อันดับ 8 ตามมาด้วย พรรคเพื่อชาติ /ชาติพัฒนา / พรรคประชาชาติ และ พรรคไทยรักษาชาติ

ทาง ม.รังสิต ย้ำว่า คะแนนที่ปรากฏนี้เป็นเพียงแนวโน้มไม่ใช่คะแนนเสียงจริง แต่แนวโน้มน่าจะชัดเจนขึ้น ในราวสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง

192.168.52.212