Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษในปี 2562 โดยกำหนดให้ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและภาคเอกชน ให้รัฐวิสหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ในกรณีที่หน่วยงานใดที่มีภารกิจการบริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายและผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทางราชการและประชาชนซึ่งการกำหนด ศุกร์ที่ 12 เมษายนให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งส่งผลให้ปี 2562 มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วันเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พ.ค. ที่ ครม.ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ จะทำให้ในปี 2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน

192.168.52.213