Search

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. จะร่วมกับ WEF Grow Asia จัดงานแฮ๊คกาธอน (Hackathon) รวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มาประกวดไอเดียเฟ้นหาแนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาภาคเกษตรไทยอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ #ThailandFoodHeroes หรือประกวดไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงราย

นางสาวพิมพ์ชนกให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากที่รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มามอบนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ต้องการเห็นกระทรวงพาณิชย์นำเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ young smart farmers มาช่วยยกระดับภาคเกษตรไทยนั้น เป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับโครงการที่ สนค. เตรียมจะทำไว้อยู่แล้ว โดย สนค. ได้ริเริ่มโครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มายกระดับการค้าและการลงทุนในขณะนี้ 2 โครงการ คือ นำบล็อกเชนมาช่วยเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ขณะนี้ได้เวลาที่จะคิกอ๊อฟโครงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยแล้ว

"หลายท่านคงเคยอ่านข่าวผ่านตามาบ้าง เรื่องที่จีนสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรเขาได้อย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการนำโดรนมาช่วยสำรวจพื้นที่และทำเกษตรประณีต หรือ precision farming การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและเอไอมาช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อนำสินค้าเกษตรไปกระจายสู่ตลาดและผู้บริโภคอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว หรือการนำระบบเพย์เมนต์บนมือถือมาช่วยให้เกษตรกรอายุมากของจีนสามารถขายของและได้เงินภายในเวลาอันสั้น เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรน่าจะพัฒนาโมเดลของเราขึ้นมาช่วยเหลือภาคเกษตรไทยบ้าง เพราะมีตัวอย่างให้เห็นมากมายในประเทศอื่น" นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว

นอกจากตัวอย่างเทคโนโลยีในประเทศอื่นแล้ว สนค. ได้ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชุม และภาคเอกชนในจังหวัด พบว่า ประเทศไทยมีบุคคลหรือกลุ่มคนในภาคเกษตรจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ของตน แต่บุคคลเหล่านี้ยังกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยังไม่มีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่จะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์กันได้ แต่การมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และการรวมกลุ่มที่มีความรู้ จะช่วยให้การพัฒนาภาคเกษตรของไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อรองรับทั้งเป้าหมายการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับภาคเกษตร และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ สนค. จึงได้เตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการระดมสมองเพื่อประกวดหาไอเดียสุดยอดในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรไทย ภายใต้ชื่อ #ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ (#ThailandFoodHeroes) โดยร่วมกับ WEF Grow Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเกษตรของ World Economic Forum และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ที่จังหวัดเชียงราย โดยจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานอย่างละเอียด เพื่อหาคนที่มีความคิดและความตั้งใจจะพัฒนาภาคเกษตรไทยอย่างแท้จริงเข้าร่วมงานครั้งแรกนี้ จำนวนไม่เกิน 60 คนเท่านั้น รูปแบบงานแฮ๊คกาธอน จะมีผู้เชี่ยวชาญมานำเสนอการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคเกษตร เสร็จแล้วจะแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดโครงการที่จะทำในไทย โดยมีเงินรางวัลให้กลุ่มที่ชนะ หลังจากนั้น สนค. จะนำไอเดียที่น่าสนใจมาสานต่อ และให้เหล่าฮีโร่ทั้งหลายได้รับประกาศเกียรติคุณ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนไอเดียให้เป็นจริงต่อไป 

"ดิฉันมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะช่วยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาภาคเกษตรและเกษตรกรไทย รวมทั้งต้องการเห็นการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรที่มีความรู้และจิตใจที่เสียสละ ต้องการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านอยากเห็นเรา "ระเบิดจากข้างใน" มั่นใจว่าเกษตรไทยต้องก้าวไกลได้แน่นอน " ผอ. สนค. กล่าว

192.168.52.213