ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รมว.ทส.สั่งเข้ม ! ป้องกันปัญหาบุกรุกป่าเพิ่ม "ใช้แผนที่ดาวเทียม - ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ"

675 47
รมว.ทส.สั่งเข้ม ! ป้องกันปัญหาบุกรุกป่าเพิ่ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุ เดินหน้าสำรวจภายใต้แผนปฏิบัติงานการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ โดยสำรวจขอบเขตป่าพื้นที่อนุรักษ์ที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ และขอบเขตพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ให้ชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นทีเพิ่มเติม

11 ก.พ.62 - ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรุงเทพมหานคร พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานและลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ และการเสวนาในหัวข้อ "ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้" พร้อมทั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และหัวหน้าหน่วยภาคสนามที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมด้วย

พล.อ.สุรศักดิ์ บอกว่า สถานการณ์ความขัดแย้งต่อการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ซึ่งเกิดขึ้นจากรูปแบบการถือครองพื้นที่ในผืนป่าอนุรักษ์ นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นทีป่าของประเทศไทยมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนได้มอบนโยบายการจัดการป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้วางกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน แก่ชุมชนที่อยู่ในเขตป่า อนุรักษ์ทั้งก่อนและหลังมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 และมอบหมายให้กรมอุทยานฯ เดินหน้าสำรวจภายใต้แผนปฏิบัติงานการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ โดยสำรวจขอบเขตป่าพื้นที่อนุรักษ์ที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ และขอบเขตพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ให้ชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นทีเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการปฏิบัติการทวงคืนผืนพื้นที่ป่า และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมต่อไป

.

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์