Search

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วัฒนา เมืองสุข ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3 พรรคเพื่อไทย และแกนนำพรรค โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมให้กำลังใจ "ไทยรักษาชาติ" ชี้ชั้นเสนอแคนดิเดต ยังไม่ผิดกฎหมาย!

โดยวัฒนาระบุว่า

ในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตย ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพรรคไทยรักษาชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปตามอุดมการณ์ การยืนเคียงข้างประชาชนและไม่เอาด้วยกับเผด็จการที่โกงอำนาจประชาชนคือความสง่างามของพรรคการเมืองและนักการเมือง

ผมมีความเห็นเหมือนกับนักกฎหมายอีกหลายท่านว่า การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติเป็นเพียงขั้นตอนในการเสนอรายชื่อของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เป็นการหาเสียง ทั้งนี้ กกต. จะเป็นผู้พิจารณาว่ารายชื่อที่เสนอมานั้นมีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ให้ถือว่าไม่มีการเสนอแต่ไม่ทำให้พรรคการเมืองและผู้ที่เสนอชื่อกลายเป็นผู้กระทำความผิด

ประเทศไทยเป็นสังคมนิติรัฐ นั่นคือสังคมที่ใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งคือการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องตรงตามเจตนารมณ์และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจ ในบริบทที่ประเทศกำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอันเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการที่ต้องการสืบทอดอำนาจ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงบรรยากาศการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรมและตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของผู้เป็นเจ้าของอำนาจ องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่ฉวยโอกาสบิดเบือนกติการับใช้เผด็จการเพื่อตัดทางเลือกของประชาชน

#24มีนากาเพื่อไทยไล่เผด็จการ #เพื่อไทยหัวใจคือประชาชน

วัฒนา เมืองสุขเบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย เขตบางแค

192.168.52.213