Search

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ความชัดเจนเกี่ยวกับการเสนอพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี" รวมถึงการพิจารณา ยุบพรรคไทยรักษาชาติที่วันนี้ต่างจับจ้องไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะมีผลการประชุมอย่างไร ไปติดตามผลการประชุมกับคุณชลธิชา รอดกันภัย

หลังการประชุม กกต. มีการออกเอกสารเปิดรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 69 ชื่อ จาก 45 พรรคการเมือง โดยไม่มีพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ด้วยเหตุผล พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ดำรงค์อยู่เหนือการเมือง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ 

192.168.52.213