Search

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ดร. น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบสิ่งของจำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค

ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคผ่าน EXIM BANK เพื่อให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยมีนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1141-4

192.168.52.213