Search

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

หลังจากที่ นำเสนอข่าว กกต.จ่อตั้งทีมรวบหลักฐาน ชงยุบพรรค ขณะเดียวกัน มีแนวโน้มว่าพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง จะใช้อำนาจตามมาตรา 93 ความปรากฏต่อนายทะเบียน ตั้งคณะทำงาน รวบรวมพยานหลักฐาน ว่า

กรณีการเสนอชื่อว่าที่นายกของพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการกระทำการที่เข้าข่ายผิดมาตรา 92 กฎหมายเดียวกัน ที่ไหนทะเบียน ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อเสนอพร้อมความเห็นต่อกกต.พิจารณาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ และเพิกถอนสิทธิสมัครกรรมการบริหารพรรค หรือไม่

ทั้งนี้ตามมาตรา 92 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดไว้ว่า เมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการ (1)ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

สำหรับ 14 กรรมการบริหารไทยรักษาชาติ ประกอบด้วย

1.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ 

2.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1

3.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร  รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 

4.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์  รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3 

5.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล  รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 

6.รศ. ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค 

7.นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค 

8.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค ลูกชายนายยงยุทธ ติยะไพรัช แกนนำพรรคเพื่อไทย 

9.นายต้น ณ ระนอง  รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1 

10.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค 

11.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3 

12.นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ 

13.นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์  นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

14.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค

ล่าสุด เช้าวันนี้ (11 ก.พ.62) รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เดินทางเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติของพรรคไทยรักษาชาติในการยื่นเสนอบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไปก่อนหน้าแล้ว

.

ในเวปไซด์ พรรคไทยรักษาชาติ ได้เผยแพร่ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ระบุรายละเอียดว่า รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ มีประวัติการศึกษา จบ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  ปริญญาเอก Imperial College of Science Techonology and Medicine ประเทศอังกฤษ / ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านวิศวกรรมเครื่องกล (D.I.C.) Imperial College of Science,Techonology and Medicine ประเทศอังกฤษ และเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

.

ด้านประสบการณ์ เคยเป็น อดีตรองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านเศรษฐกิจและพลังงาน / อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม / อดีตที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง / อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) / อดีตทีปรึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง / อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี / อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.)

.

.

192.168.52.213