Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" ความสำคัญของผลกระทบต่อส่งแวดล้อม ด้านปัญหามลพิษในอากาศ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของกิจกรรมต่างๆ การกระจายของฝุ่นละออง บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับ กรมศุลกากร ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและของกลางอื่นๆ ด้วยขั้นตอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษ และเกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างยั่งยืน "

ปกครอง มีจินดา Head of Commercial บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการการจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร โดยการนำของเสียจากวงจรการผลิตหนึ่งกลับมาใช้ผลิต และแปรสภาพให้กลายเป็นเชื้อเพลิง สำหรับอีกกระบวนการผลิตหนึ่ง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นพันธมิตรกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สำหรับความร่วมมือกับกรมศุลกากร ในการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและของกลางอื่นๆ ที่คดีถึงที่สุดแล้วในครั้งนี้  อินทรี อีโคไซเคิล ได้ประสานงานกับฝ่ายเก็บรักษา และจำหน่ายของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร รับผิดชอบในการทำลายของกลางดังกล่าว อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม ตุ๊กตา รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น  รวมน้ำหนัก 300 ตัน หรือคิดเป็น 300,000 กิโลกรัม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ทางอินทรี อีโคไซเคิล จะนำของกลาง ขนส่งผ่านรถขนส่ง ซึ่งมีระบบ GPS ติดตามตลอดเวลา เพื่อนำไปผ่านกระบวนการคัดแยกประเภท ตัด บด ย่อยและควบคุมคุณภาพก่อนที่โรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน (AFR Platform) จังหวัดสระบุรี จากนั้นจะนำไปเผาร่วมกับเชื้อเพลิงหลัก ที่เตาเผาปูนซีเมนต์ โดยของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกเผาด้วยอุณภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียส ในระบบปิด จึงไม่มีการปล่อยสารก่อมะเร็ง เช่น ไดอ็อกซิน และเถ้าลอยออกสู่อากาศ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการของเสียหรือกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน           ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ทั้งยังเป็นการลดของเสีย หรือกากอุตสาหกรรมสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) อีกด้วย ทั้งนี้ กระบวนการทุกขั้นตอนในโรงงาน จะมีกล้องวงจรปิด ระบบ RFID ในการติดตามรถขนส่งภายในโรงงาน และหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมในระดับสูงสุด โดยมีกำหนดระยะเวลาทำลายในกรอบเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยจะทำลายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.213