Search

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เปิดขั้นตอนฝนหลวง 'สูตรเมฆอุ่น' ระดับความสูง7พันฟุต โปรยสารฝนหลวง ปฏิบัติการสร้างแกนเมฆ-เลี้ยงให้อ้วน ทำให้ฝนตก สลายมลพิษฝุ่นทางอากาศช่วยต่อลมหายใจคนกรุง

ปัญหามลพิษฝุ่น กลางกรุงกลายเป็นวาระเร่งด่วนที่ทางภาครัฐ เร่งปฎิบัติการเพื่อคืนอากาศบริสุทธ์ ให้กับคนกรุง ล่าสุด วันนี้ (15 ม.ค.62) ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออก จ.ระยอง นำเครื่องบิน CASA 2 ลำบินขึ้นปฏิบัติการทำฝน เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร้อยละ 72 อยู่ในเกณฑ์ดี จากขั้นต่ำที่สามารถปฏิบัติการได้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60จุดที่เครื่องบินจะขึ้นบินไปวางแกนให้เกิดการก่อตัวของเมฆ เครื่องบินจะขึ้นจากสนามบินอู่ตะเภา จ. ระยอง แล้วมุ่งไปยังบริเวณอ. บางปะกงถึงบางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อโปรยสารฝนหลวงเพื่อสร้างแกนให้ละอองน้ำเกาะ เกิดเป็นเมฆ แล้วโปรยสารฝนหลวงสำหรับขั้นตอนที่เรียกว่า เลี้ยงให้อ้วน คือ การทำให้เมฆก่อตัวกันหนาแน่นขึ้น จากนั้นให้ลมพัดเมฆเข้าไปยังทิศตะวันออกของกทม.

สำหรับลมซึ่งเป็นลมตะวันออก ความเร็ว 9-10 น็อต เป็นความเร็วปานกลางที่คาดว่า จะทำให้ฝนเข้าไปถึงกรุงเทพฯ ระยะทางจากสนามบินอู่ตะเภาถึงจุดวางแกนเมฆ 100 กิโลเมตร จากจุดนี้จนถึงฝั่งตะวันออกของกทม. ประมาณ 60 กิโลเมตร การทำฝนหลวงในวันนี้ เป็นการทำฝนแบบที่เรียกว่า การทำฝนเมฆอุ่น ที่ความสูง 7,000 ฟุตและจากการตรวจสอบสภาพอากาศทางเรดาร์พบเมฆคิวมูลัส หรือ เมฆฝนก่อตัวอยู่บริเวณ จ. สมุทรปราการ ทำให้ฝนตกเล็กน้อย ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศใกล้ กทม. สูงขึ้น ซึ่งเอื้ออำนวยที่จะทำให้ฝนตกตามที่คาดการณ์ ทิศทางลมจะพัดจากสมุทรปราการไปยังฝั่งตะวันออกของ กทม.

192.168.52.212