Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รัฐมนตรีพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เผยปี 62 เป็นปีที่ท้าทายที่สุด ระบุไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของปัจจัยในต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกยังคงเป็นเศรษฐกิจขาลง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลต่อการส่งออกของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ บอกว่า ในปีนี้ เป็นปีที่ท้าทายที่สุดเนื่องจากไทยยังต้องเผชิญกับความผันผวนของปัจจัยในต่างประเทศเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นเศรษฐกิจขาลง ประเด็นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลทำให้การส่งออกของไทยทำได้ยากลำบากประกอบกับปัจจัยในประเทศจะเริ่มมีผลต่อเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกตั้งขณะที่การส่งออกในปีนี้นั้นยังคงคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกไว้ที่ 8% แต่กระทรวงต้องปรับแผนการส่งออกด้วยการเจาะตลาดเมืองรองของจีนและอินเดียปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและใช้การค้าผ่านออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อที่จะขยายตลาดให้กว้างขึ้นด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอุตตม สาวนายน บอกว่าปี 2562 นี้ยังเป็นปีของโอกาสแห่งการลงทุนที่ยังคงมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนวันเลือกตั้งแต่การลงทุนภาพรวมนักลงทุนจะมองระยะยาวมากกว่าระยะสั้นสำหรับปัจจัยภายนอกประเทศปีนี้ภาวะเศรษฐกิจจีนอาจจะชลอตัวขณะที่สหรัฐมีทิศทางดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ยุโรปเองก็ยังไม่ชัดเจนดังนั้นเมื่อไทยค้าขายทั่วโลกย่อมต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนแต่เศรษฐกิจไทยเองก็ถือว่าอยู่ในฐานะที่พร้อมโดยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนญี่ปุ่นสะท้อนมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะ3-6 เดือนข้างหน้าแต่ถึงอย่างไรก็คงจะวางใจไม่ได้จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

192.168.52.213