Search

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูล ส่งผลให้แรงงานเกือบ 20 ล้านคนไม่ได้รับเงินชดเชยหรือเงินประกันอย่างเหมาะสมในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา

โยชิฮิเดะ ซูกะ โฆษรัฐบาลญี่ปุ่น แถลงวันนี้ว่า รัฐบาลเตรียมทบทวนรายงานสถิติสำคัญของประเทศ หลังกระทรวงแรงงานยอมรับว่าเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขการจ้างงานผิดผลาดมานานกว่าสิบปี และรัฐบาลจะแก้ไขร่างบประมาณประจำปีนี้เพื่อจัดสรรเงินชดเชยให้กับผู้ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยหรือประกันอย่างครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลที่ผิดพลาด และยอมรับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจอย่างมากที่เกิดข้อบกพร่องเรื่องความน่าเชื่อถือของรายงานสถิติของประเทศ

กระทรวงแรงงานสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ยอมรับว่า ไม่ได้จ่ายเงินประกันการว่างงาน เงินชดเชยแก่แรงงาน และเงินประกันรวมมูลค่ากว่า 53,000 ล้านเยนหรือบาทแก่ประชาชนเกือบ 20 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2547-2560 และเพิ่งได้รับทราบปัญหาเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.

นายทากูมิ เนโมโตะ รัฐมนตรีแรงงาน แถลงวันนี้ขอโทษและให้คำมั่นว่าจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจพิจารณาลงโทษต่อผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ รวมทั้งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

ตามกฎข้อบังคับ กระทรวงจะต้องรวบรวมข้อมูลค่าจ้างและชั่วโมงทำงานประจำเดือนของทุกบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป แต่ปรากฏว่าเฉพาะในกรุงโตเกียวการรวบรวมข้อมูลของบริษัทเพียง 1 ใน 3 ของจำนวน 1,400 บริษัทที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวในเมืองหลวงแห่งนี้ ทำให้ตัวเลขค่าจ้างทั่วประเทศต่ำกว่าความเป็นจริง

จากจำนวนผู้ได้รับผลกระทบเกือบ 20 ล้านคนพบว่า เกือบ 19 ล้านคนไม่ได้รับเงินประกันการว่างงานรวมเกือบ 28,000 ล้านเยน อีก 270,000 คนไม่ได้รับเงินบำนาญกรณีพิการรวม 24,000 ล้านเยน และอีก 10,000 คนที่ทำงานบนเรือ ไม่ได้รับเงินประกันชีวิตของลูกเรือรวมมูลค่า 1,600 ล้านเยน เป็นต้น

192.168.52.211