Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เวลา 11.00 น.วันที่ 11 ม.ค. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ( น้ำตกเขาสอยดาว ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

โดยมี . พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ กรรมการและเลขานุการ  ทหารทุกหน่วยกรมกอง ข้าการระดับสูงในพื้นรอยต่อ5จังหวัด องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ใส่ปุ๋ย และ รดน้ำบำรุงต้นไม้ที่เคยปลูกไว้  และ ได้รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อรับทราบปัญหา-อุปสรรคในการทำงาน และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา 

จากนั้นได้มอบสินไหมทดแทนแก่ราษฎรและครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต และ บาดเจ็บจากสถานการณ์ช้างป่าจำนวน 10 ราย  เป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 4 ราย เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 1 ราย  เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 2 รายเจ้าหน้าที่ของฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ จบ. คลองเรือแตก 1 ราย และเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี 2 รายพร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จำนวน 16 หน่วย พร้อมถุงยังชีพจำนวน1500ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้มอบแนวทางการทำงานอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างบูรณาการ สนองแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และอวยพรให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และ หน้าที่การงาน มีความตั้งใจในการทำงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป

การเดินทางมาครั้งนี้ของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาช่างป่า โดยมีการประชุมลับในห้องรับรองของอุทยานน้ำตกเขาสอยดาว  มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-ผู้เสียชีวิต และมอบของขวัญ พร้อมอวยพรปีใหม่

192.168.52.213