Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 65,513 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 26%

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประภาศ คงเอียด เผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 65,513 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการจำนวน 13,570 ล้านบาท หรือ26% ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณประจำปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 12,924 ล้านบาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 12,219 ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679ล้านบาท ธนาคารออมสิน 9,270 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 6,903 ล้านบาท รวม 52,995 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของเงินนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด

192.168.52.213