Search

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม มองกรณี 4 รัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานรัฐ จนอาจขาดคุณสมบัติ คล้ายกับกรณี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดว่ามีความผิดหรือไม่

แม้จะย้ำว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย วิษณุ เครืองาม บอกว่า กรณี 4 รัฐมนตรี ที่ กกต.มีมติในที่ประชุมลับพิจารณาว่า ถือหุ้นสัมปทานของรัฐ เข้าข่ายการกระทำขัดแห่งผลประโยชน์ ที่อาจเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ลักษณะนี้คล้ายกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย ซึ่ง กกต.มีอำนาจคล้ายกับอัยการ จะต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องพักงานหรือไม่ ซึ่งทั้ง 4 รัฐมนตรีสามารถเตรียมหลักฐานในการสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ได้

รองนายกฯ วิษณุ บอกว่า กรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการชี้มูลความผิดของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากกรณีนี้ เป็นการขาดคุณสมบัติมิได้เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบจึงไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องให้ป.ป.ช.ชี้มูลเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีวันนี้ 4 รัฐมนตรีควรมีสปิริตในการลาออก หรือยุติบทบาทหน้าที่รัฐมนตรีหรือไม่ รองวิษณุ บอกว่า แล้วแต่เจ้าตัวว่าจะลาออกหรือพักงาน ซึ่งก็สามารถทำได้แต่ที่สุดแล้วก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้พิจารณา ซึ่งการพิจารณาคดี คาดว่าไม่เกิน 1 เดือนจึงจะทราบผล

ส่วนกรณีที่ อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ถือหนังสือเดินทางกัมพูชา เพื่อตั้งบริษัทในฮ่องกงรองนายกฯ วิษณุ บอกว่า ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดเรื่องนี้ การที่ต่างประเทศมอบพาสปอร์ตให้ก็ขึ้นอยู่กับกฏหมายของแต่ละประเทศ เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีที่บางคน ถูกตั้งเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์และถูกมอบพาสปอร์ตให้ แต่ส่วนใหญ่จะมีช่วงระยะเวลากำหนด

192.168.52.211