Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"การไฟฟ้านครหลวง" ออกประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 19-24 มกราคม พุทธศักราช 2562 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง...

โดยระบุว่า

การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้

.

.

192.168.52.216