Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยได้รับบทเรียนหลายอย่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตือนภัย การรับมือ ตลอดจนการอพยพผู้คน แต่สิ่งที่เราต้องจับตาและเป็นคำถามหลังจากนี้คือ แนวโน้มพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ในปี 2562 นี้ จะมีอีกหรือไม่ ไปติดตามรายงานคุณชุตินันท์ เพชรากานต์

พายุโซนร้อนปาบึกที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ถือเป็นพายุที่มีอนุภาพรุนแรงที่สร้างความเสียหายถึง 18 จังหวัด 212,784 ครัวเรือน ถึงแม้หลายพื้นที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ก็ถือว่าหลังเกิดพายุโซนร้อนปาบึกทำให้ประเทศไทยได้บทเรียนจากพายุครั้งนี้มากขึ้น

ประเด็นแรกคือทำให้รู้ว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี โดยเฉพาะเรื่องการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถทำได้ทันท่วงที ทำให้ภัยพิบัติครั้งนี้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตไม่มากเท่ากับครั้งก่อนๆแต่ปัญหาที่พบและควรปรับปรุงคือการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่อง และยังมีบางพื้นที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนทำให้เกิดความเสียหาย คือ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ จันทบุรี และระยอง

นอกจากนี้ยังได้มีการคาดการณ์แนวโน้มพายุในปี 2562 ว่า จะมีพายุเคลื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยประมาณ 2-3 ลูก ขณะที่เดือนกันยายนและตุลาคมมีโอกาสจะเกิดพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน จากนั้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคม มีโอกาสที่พายุจะเคลื่อนผ่านภาคใต้

ขณะที่ข้อกังวลกับสถานการณ์เอลนิลโย่ในปี62นี้ มีโอกาสเกิดขึ้น 80% ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมีโอกาส 55- 60%ที่จะเกิดสภาวะ El Nino ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคม นั่นหมายความว่าอาจจะเกิดภัยแล้ง เพราะปริมาณฝนน้อยและน้ำน้อยลงสิ่งเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทย ยังคงต้องเตรียมรับมือในเรื่องภัยพิบัติให้มากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมไทยได้รู้วิธีการรับมือเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจากธรรมชาติได้

192.168.52.213