Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อเวลา 9.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงปล่อยโคที่ทรงไถ่ชีวิตมาจำนวน 1 คู่ และเสด็จไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขนจำนวน 33 ตัว

เสร็จแล้วเสด็จไปยังศาลาท่าน้ำ ทรงปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

โดยสำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวนเก้าชนิด รวมทั้งสิ้น สามแสนเก้าหมื่นตัว ณ ท่าวาสุกรี

.

.

192.168.52.216