Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" 3 มกราคม 2562 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต "

โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้หน้าโรงเรียนน่ามอง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ได้แก่ ชุมชนซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2 - 22 และสำนักงานเขตหลักสี่ โดยนายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ ที่ให้ความอนุเคราะห์ไม้ประดับ และส่งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงพื้นที่ถนนทางเข้าโรงเรียน จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในครั้งนี้ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน จึงตั้งชื่อซอยว่า "ซอยราชวินิตบางเขนรวมใจ"  อีกทั้งยังพัฒนาบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  จึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนตระหนักในความเป็นลูกราชวินิตบางเขน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า   เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่  รักสถาบัน รักษ์สิ่งแวดล้อม สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  1) กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม มีสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  2) กิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน โดยแบ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 5 คณะสี คณะสีละ 100 คน รับผิดชอบทำความสะอาด และเก็บกวาดขยะ 5 เส้นทาง  เริ่มตั้งแต่โรงเรียนถึงปากซอย ชินเขต 1    2 เส้นทาง  และถนนโดยรอบบริเวณโรงเรียนอีก  3 เส้นทาง

ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน นายชวิศ จิตปุณยพงศ์  กล่าวว่า ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนให้ความสำคัญกับชุมชน และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี การที่นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อโรงเรียน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ด้านอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสังคม นายสิระ เจนจาคะ กล่าวว่า  ขอชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนร่วม ในการปรับภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียน และขอให้กำลังใจนักเรียนทุกคน ในการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้  ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.213