Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยพระสหาย และครอบครัวพระสหาย เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

เมื่อเวลา 19.14 น. วันที่ 2 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรถไฟฟ้าที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า พร้อมด้วยพระสหายและครอบครัวพระสหาย โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉลองพระองค์ชุดราชประแตนสีงาช้าง พระภูษาสีแดงเลือดนก

192.168.52.213