Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ตามที่สำนักพระราชวัง มีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.2562 นั้น

รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ จากเดิมแต่ทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่างๆ อันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาล เป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้ รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

192.168.52.213